Effektivitet som gemensamt mål

Automation
För ett toppresterande flöde

Vi projekterar och levererar allt från nyckelfärdiga anläggningar till ombyggnad och modernisering av redan befintliga maskiner. Vårt standardiserade arbetssätt garanterar kvalitet och effektivitet genom hela projekt. Användarvänlighet och maskinsäkerhet är två av våra ledord. I projekten arbetar vi med marknadsledande fabrikat och framtidssäker teknik.

Konstruktion

Vi utför mekanisk och elektrisk konstruktion, montage och dokumentation till våra utrustningar vilket ger oss god översikt och kontroll.

När vi utvecklar en utrustning så arbetar vi tätt mellan CAD konstruktion och simulering.

Utrustningarna kännetecknas av att de är innovativa, robusta och genomarbetade. Vi tänker långsiktigt med genomtänkt konstruktion och rätt materialval.

Våra utrustningar håller godkänd säkerhetsklassning och vi utför CE dokumentation enligt maskindirektivet. Vi kan även vara behjälpliga inom maskinsäkerhet på befintliga anläggningar

Vi erbjuder tex:

 • Mekanisk konstruktion (3D-CAD)
 • Elektrisk konstruktion (2D-CAD)
 • Simulering
 • Dokumentation
 • Maskinsäkerhet, konsultationer
 • CE-märkning enligt maskindirektivet
Programmering

Mjukvara ligger oss varm om hjärtat genom att den gör maskinen levande. Genom robust och säker kod får ni tillgång till alla de funktioner som krävs för att era maskiner ska prestera på topp.

Vi erbjuder tex:

 • PLC-Programmering
 • HMI-/SCADA Programmering
 • Vision
 • Special applikationer i datormiljö
Vision

Vision-teknik är ett oslagbart verktyg om det används rätt och de rätta förutsättningarna finns.

Vision har många olika användningsområden. Vi använder vision för att kvalitetssäkra, verifiera, sortera, mäta och/ eller lokalisera olika produkter ofta i kombination med ett robotsystem.

Exempelvis kan vision lokalisera och ge koordinater till robot som sedan hämtar produkten för att placera den i en monteringsfixtur eller verifiera att alla detaljer monterats korrekt.

Ett vision system kan även användas för att läsa streckkoder eller datamatrix och för spårbarhet av produkter.

Vi erbjuder tex:

 • Nyutveckling (Kodläsning, 2D-vision och 3D-vision)
 • Kvalitetssäkring
 • Verifiera
 • Mätning
 • Spårbarhet
Robot

När vi konstruerar en utrustning så arbetar vi tätt mellan CAD konstruktion och robotsimulering. Robotsimulering används för att utvärdera lämplig robotmodell, räckvidd, rörelsemönster, kollisionsdetektering och cykeltid vilket ger oss god kontroll.

Även robotsystemet utvecklas tidigt projektet i samband med simuleringen.

Lägg tiden och var noggrann i början för att inte få några överraskningar eller förseningar i slutet.

Vi erbjuder tex:

 • Nyutveckling
 • Robotsimulering
 • Cykeltidsanalysering
 • Programmerings hjälp
 • Utbildning
Kontaktpersoner