Webbaserad IIoT plattform för uppföljning av produktion och process

iReports är vår webbplattform som riktar sig emot processindustrin och tillverkningsindustrin. Plattformen skräddarsys helt helt kundernas behov där ni själva väljer vad ni vill se. Systemet har färdiga generella moduler/funktioner och kompletteras med just de som ni behöver.

Data samlas in med hjälp av automatisk insamling direkt från PLC, HMI/SCADA eller någon annan källa som data kan extraheras från. Tillsammans med den automatiskt inhämtade data kan den kompletteras med manuell data där operatör för in data via formulär.

Bland annat har vi inbyggda funktioner för:

  • Stopptidsmätning
  • Analys och trendverktyg
  • Spårbarhet
  • Materialplanering
  • Recepthantering
  • Rapportfunktioner
  • Notifieringar via mail och SMS
  • Formulärverktyg (skapa dina egna formulär för rutinarbeten)
Avancerad Datainsamling

Med automatiskt insamlad data (från OP-paneler eller styrsystem via OPC-Server) kombinerad med manuell data ger en oöverträffad överblick av er produktion.

Datalagring Inrikes

Våra servrar rullar stabilt på Svensk mark för att garantera att er produktionsdata inte hamnar i fel händer.

Analysverktyg

Genom enkla verktyg och kundspecifika rapporter får ni snabbt och enkelt ut statisk om eran produktion och maskiner.

Säker Datahantering

Er data är er data, när vi gör insamling sker detta alltid genom krypterade kanaler utan undantag.

Global Åtkomst

iReports är helt webbaserat och nås från hela världen dygnet runt. Inga installationer behöver göras för att ta del av datan utan nås enkel via en webbläsare

Ökad Tillgänglighet

Hitta flaskhallasarna i er produktion genom att analysera vart stoppen sker och sätt in åtgärder för att direkt se resultat i tillgängligheten för maskinerna